Moje dieťa bude škôlkarom

Vstup do akejkoľvek väčšej detskej komunity predstavuje významný okamih v živote dieťaťa. Pri prvom vstupe do materskej školy je náročnejšie to, že dieťa zostáva prvýkrát bez blízkeho kontaktu s rodičmi a proces adaptácie býva často náročný a najmä dlhodobý. Dôležitú úlohu tu hrajú osobnostné vlastnosti, predchádzajúce skúsenosti, no aj pohľad, názory a výchovné pôsobenie rodičov. Niektoré deti sa vyrovnávajú s nástupom do materskej školy okamžite, iné sa dlhé obdobie trápia spolu so svojimi rodičmi.

Preto niekoľko rád, aby ste nástup do našej materskej školy Veselý úľ zvládli s úsmevom:

 • Už pred vstupom do materskej školy by sa malo dieťa vedieť zaobísť krátku dobu bez mamy. Príležitostné odlúčenie umožní dieťaťu získať istotu, že mu mama neutečie a že sa vráti. Tieto prvé skúsenosti sa pozitívne prejavia len vtedy, keď sa rodičia vrátia v dohodnutú dobu.
 • Je dobré, keď pred vstupom do materskej školy má dieťa možnosť tráviť čas s vrstovníkmi, aby sa naučili s nimi vychádzať. Jednou z možností, ako sa stretávať s inými deťmi, sú materské centrá. Je to skvelá príležitosť nielen pre deti ale aj pre mamičky, ktoré sa tu stretnú s inými mamičkami. Deti sa naučia zahrať s rovesníkmi, podeliť sa o hračky, komunikovať s inými deťmi – jednoducho, je to akási forma „predškôlky“. Mamičky zasa majú možnosť vidieť, ako sa dieťa v kolektíve správa, či je bojazlivé a nesmelé, alebo naopak, nemá problém sa zapojiť do spoločnej hry, komunikuje s inými deťmi. Takto môžu odhadnúť aj pripravenosť svojho dieťaťa na nástup do škôlky.
 • Rozprávajte sa s ním o tom, že onedlho pôjde medzi iné deti, že sa tam budú spolu hrať, kresliť, veľa sa naučia a že vždy pre neho potom prídete. A ešte pred nástupom sa choďte s dieťaťom poprechádzať do blízkosti materskej školy a preskúmajte s ním okolie. Tiež Vám v našej materskej škole ponúkame možnosť aby ste si s dieťaťom prezreli priestory škôlky a zoznámili sa s budúcimi kamarátmi. A dieťa si z tejto návštevy odnesie malý suvenír, ktorý mu umožní pozitívne sa naladiť na novú životnú skúsenosť.
 • Nestrašte ho nástupom do materskej školy a ani nedovoľte nikomu z okolia, aby ho podobným spôsobom zastrašoval (veď tam sa naučíš, tam ti ukážu, tam budeš musieť poslúchať). Dieťaťu sa tým už dopredu podsúva strach a obavy. Ak nechcete, aby vaše dieťa vnímalo škôlku ako niečo, čo je „za trest“, musíte si dávať pozor na to čo hovoríte. Pred dieťaťom by ste mali o škôlke hovoriť len pozitívne. Rozprávajte mu o tom, čo v škôlke deti robia, ako sa tam bude hrať, učiť nové veci a že si nájde nových kamarátov. Dieťa by z vašich slov malo cítiť, že škôlka je naozaj zábavné a príjemné miesto a že sa tam všetky deti majú dobre.Ak napríklad idete s dieťaťom okolo materskej školy, keď sú deti vonku na dvore, môže to byť tiež dobrá príležitosť ukázať mu, ako sa tam škôlkari zabávajú a hrajú v piesku či na preliezkach.
 • Veľkou pomocou najmä pre nesmelé deti môže byť, ak nastupujú do škôlky spolu so svojím dobrým kamarátom. Využite detské priateľstvá z ihriska či materského centra, aby ste svojej ratolesti uľahčili vstup do materskej školy.
 • Skúste cestou do materskej školy zaujať dieťa rozprávkou alebo mu rozprávajte, čo budete robiť vy, kým sa bude hrať, čo vás čaká, keď poň prídete.
 • Dieťa si môže so sebou nosiť obľúbenú hračku alebo hračku, s ktorou zvykne spávať.
 • Vždy je lepšie, ak o zvláštnostiach dieťaťa už dopredu poinformujete učiteľku, ako keby vás mala ona upozorniť na veci, ktoré sú vám známe, len ste ich nepovedali (napr. alergie, zlozvyky, cumlík, palček v ústach, obhrýzanie nechtov a pod.).
 • Komunikujte s učiteľkou s úsmevom. Ak máte výhrady k jej prístupu k dieťaťu, nikdy to neriešte v jeho prítomnosti.
 • Nepúšťajte sa do veľkých rečí s učiteľkou hneď ráno. Ak vás zaujíma, ako sa darí vášmu dieťaťu, informujte sa radšej popoludní, pred odchodom z materskej školy.
 • Pri nástojčivom plači až afektoch sa snažte dieťa odovzdať učiteľke čo najrýchlejšie, bez zbytočného dlhého lúčenia, tíšenia, prehovárania. Dajte mu na vedomie, že viete, že sa mu to nepáči, ale ubezpečte ho, že určite poň prídete.
 • Začiatok v materskej škole je pre deti telesne náročný a únavný. Bezprostredne po návšteve materskej školy dieťa potrebuje čas na odpočinok. Väčšie aktivity, ako veľký nákup, prechádzku po meste, návštevu ihriska a pod., by sme mali odložiť. Tiež dieťaťu ulahčuje adaptáciu veľa vašej pozornosti a komunikácie.
 • Rodič by určite nemal prežívať pocity viny z toho, že dieťa je v materskej škole, ale vnímať tento moment z pozitívnej strany. Vyvarovať sa musí aj prezentovaniu svojich obáv z toho, či dieťa vstup do materskej školy zvládne. Budúci škôlkar totiž napätie a strach vycíti a bude reagovať podobne ako jeho ustráchaná a vystresovaná mamička.

Adaptačný pobyt

V našej materskej škole ponúkame možnosť adaptačného pobytu. Pred vstupom každého nového dieťaťa, po osobnom rozhovore s rodičom, spolu s ním vytvoríme adaptačný program podľa povahy a potrieb konkrétneho dieťaťa

A NEZABUDNITE

Nech je prostredie akékoľvek krásne, učiteľka milá, prvé dni je to neznáme i keď krásne prostredie a cudzia i keď milá teta!