Čo ponúkame

Poskytujeme predprimárne vzdelávanie v súlade so štátnym programom. Po ukončení dochádzky pred nástupom do ZŠ od nás dieťa obdrží osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. Náš prístup stavia na silných stránkach každého dieťaťa a rozvíja ich podľa potrieb samotného dieťaťa a rodiny.

ČO EŠTE PONÚKAME?

  • Individuálny prístup k dieťaťu (nielen počas procesu adaptácie)
  • Rozvoj kreativity a flexibility dieťaťa
  • Zládanie stresových a konfliktných situácií
  • Podpora sebadôvery a sebapoznania detí
  • Kolektív s menším počtom detí
  • Tvorivé aktivity (tradičné a netradičné materiály, hudobné nástroje a pohybové aktivity)
  • Relaxačné hry
  • Partnerskú spoluprácu s rodinou
  • Spolupráca so Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva (logopédia, psychologická starostlivosť a poradenstvo)