Denný harmonogram činností

7:00 - 8:30 Čas schádzania sa
Hry, a hrové aktivity
Ranný kruh
Pedagogicko-didaktické aktivity
Pohybové a relaxačné aktivity
Hygiena
8:30 - 9:00 Desiata, hygiena
9:00 – 11:30 Pedagogicko-didaktické aktivity
Edukačné aktivity
Hry a hrové aktivity
/aj mimo prostredia triedy,SMŠ/
Pobyt vonku, hygiena
11:30 - 12:15 Obed, hygiena
Čítame si rozprávku
Odpočinok
14:30 - 15:00 Hygiena, Olovrant
15:00 – 17:00 Hry a hrové aktivity
Edukačné aktivity
Ukončovanie aktivít a diskusie
Záujmové aktivity