Cenník

Mesačný poplatok  za celodenný pobyt  je 300 € + strava. Stravná jednotka na deň je 2,32 €. V prípade neprítomnosti dieťaťa je možné odhlásenie stravy priamo v daný deň do 07.45 hod.

Mesačný poplatok za poldenný pobyt je 230 € + strava. V tomto prípade je stravná jednotka na deň 2,09 €.